LÊN MEN VÀ MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY

 

Tên sản phẩm

Đặc điểm Dạng Hãng sản xuất

Đóng gói

Cao nấm men

Yeast Extract FM888

 • Dùng nuôi cấy giống, vắc xin, lên men phòng thí nghiệm, nuôi trồng nấm linh chi
 • Tan hoàn toàn trong nước
 • Độ tinh khiết cao
 • Total Nitrogen ⩾ 10%
Bột Angel 500g/bottle

20kg/bag

Cao nấm men

Yeast Extract FM902

 • Dùng làm môi trường lên men công nghiệp
 • Total Nitrogen ⩾ 9%
Bột Angel 500g/bottle

20kg/bag

Peptone

Yeast Extract FP101

 • Peptone dùng làm môi trường lên men công nghiệp
 • Total Nitrogen ⩾ 10%
Bột Angel 450g/bottle

20kg/bag

Yeast Extract LM800
 • Dùng làm môi trường lên men công nghiệp
 • Total Nitrogen ⩾ 10%
Sệt Angel 25kg/bucket
Peptone Đậu nành

Soy peptone

 • Peptone đậu nành dùng làm môi trường lên men công nghiệp
Bột Angel 20kg/bag
Peptone thịt

Proteose peptone

 • Peptone thịt dùng làm môi trường lên men công nghiệp
Bột Meron 20kg/drum
Phá bọt

Defoamer XP747

 • Chất phá bọt sản phẩm
Sệt Angel 25kg/can
 Posted by at 4:10 chiều