Th11 172011
 

Bạn hãy liên hệ với chúng tôi khi bạn cần:
– Nghiên cứu sản phẩm mới
– Nghiên cứu công thức mới
– Cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm
– Tư vấn về các công nghệ mới

Các chuyên gia của Việt Nam và Hàn Quốc sẵn sàng giúp đỡ các bạn

Nhà máy và phòng thí nghiệm của công ty ICFOOD ở Hàn Quốc

Nhà máy và phòng thí nghiệm của công ty ICFOOD ở Hàn Quốc

Chúng tôi liên tục cho ra các sản phẩm đón đầu xu hướng, ngay cả khi bạn chưa có ý tưởng gì cho sản phẩm của mình, hãy cứ liên hệ với chúng tôi.

 Tháng Mười Một 17, 2011

 Leave a Reply

(required)

(required)