Th12 052019
 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Kiểm tra các chứng từ và thực hiện việc nhập, xuất hàng hàng ngày. – Sắp xếp hàng hóa trong kho đúng theo hướng dẫn của trưởng phòng – Kiểm tra định kỳ tồn kho hàng tháng, so sánh số liệu trên phần mềm – Theo dõi số liệu trên [ĐỌC TIẾP]

 Tháng Mười Hai 5, 2019
Th11 072019
 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Quản lý Điều hành Xây dựng Xưởng sản xuất gia vị – Xây dựng chương trình quản lý chất lượng ISO – HACCP – Làm việc với các chuyên gia nước ngoài để chuyển giao công nghệ – Làm việc tại KCN Tân Bình HẠN NỘP HỒ SƠ – 20/11/2019 [ĐỌC TIẾP]

 Tháng Mười Một 7, 2019