Tư vấn lên men cồn

 

Mục đích

  • Tối ưu hóa quá trình lên men, tăng hiệu suất lên men
  • Giảm chi phí sản xuất
  • Tăng chất lượng sản phẩm
  • Tư vấn quy trình sản xuất

Tham khảo

Liên hệ

Công ty ICFOOD Việt Nam

 Posted by at 12:47 chiều