Tư vấn sử dụng men chăn nuôi

 

Mục đích:

  • Tăng hiệu quả của chăn nuôi, tiết kiệm chi phí
  • Giảm dịch bệnh
  • An toàn cho người sử dụng
  • Tăng giá trị sản phẩm
  • Bền vững với môi trường
  • Không sử dụng hóa chất
  • Không sử dụng kháng sinh

Tham khảo:

Liên hệ: ICFOOD Việt Nam

 Posted by at 12:48 chiều