Enzyme

 

Enzyme dịch hóa – Alpha-Amylase AHA-400                                                                 .

a

 

 • Enzyme dịch hóa sử dụng thủy phân tinh bột
 • 100.000U/g
 • Dạng lỏng
Enzyme đường hóa – GlucoseAmylase GA-150 

1384222365_good1-300x225

 • Enzyme đường hóa chuyển tinh bột thành đường Glucose
 • Sử dụng cho công nghiệp rượu, bia, cồn
 • 260.000U/g
 • Dạng lỏng
Enzyme Pectinase

767623431797658510

 • Sử dụng trong quá trình chiết xuất nước trái cây, tăng hiệu suất chiết xuất trái cây
 • Ứng dụng trong sản xuất nước trái cây, rượu vang
 • 60.000U/g
 • Dạng bột
Enzyme chăn nuôi và xử lý ao nuôi

nuoi-tom-tham-canh_6

Hỗn hợp các enzymes (alpha amylase, cellulase, lipase, acid protease, neutral protease, xylanase, pectinase) sẽ gia tăng tiến trình tiền tiêu hóa các chất dinh dưỡng phức hợp và thúc đấy việc phóng thích các chất dinh dưỡng dễ tiêu hóa hơn. Điều này giúp giảm tích lũy chất thải và hữu cơ trong ao cũng như hạn chế quá trình yếm khí ở đáy ao, giảm nhanh quá trình kỵ khí của ao, cải thiện môi trường nước.
 Posted by at 11:50 sáng