Lên men và môi trường nuôi cấy

 

 

Tên sản phẩm

Đặc điểm Dạng Hãng sản xuất

Đóng gói

Cao nấm men

Yeast Extract FM888

Dùng nuôi cấy giống, vắc xin, lên men phòng thí nghiệm, nuôi trồng nấm linh chi

Tan hoàn toàn trong nước

Độ tinh khiết cao

Total Nitrogen ⩾ 10%

Bột Angel 500g/bottle

20kg/bag

Cao nấm men

Yeast Extract FM902

Dùng làm môi trường lên men công nghiệp

Total Nitrogen ⩾ 9%

Bột Angel 500g/bottle

20kg/bag

Peptone

Yeast Extract FP101

Peptone dùng làm môi trường lên men công nghiệp

Total Nitrogen ⩾ 10%

Bột Angel 450g/bottle

20kg/bag

Yeast Extract LM800 Dùng làm môi trường lên men công nghiệp

Total Nitrogen ⩾ 10%

Sệt Angel 25kg/bucket
Peptone Đậu nành

Soy peptone

Peptone đậu nành dùng làm môi trường lên men công nghiệp Bột Angel 20kg/bag
Peptone thịt

Proteose peptone

Peptone thịt dùng làm môi trường lên men công nghiệp Bột Meron 20kg/drum
Phá bọt

Defoamer XP747

Chất phá bọt sản phẩm Sệt Angel 25kg/can
Tryptone Broth Môi trường nuôi cấy vi sinh Bột Angel 500g/bottle
 Posted by at 4:10 chiều