[ICFOOD Việt Nam] Tuyển chuyên viên kinh doanh nguyên liệu thực phẩm – Làm việc tại KCN Tân Bình – TPHCM