tree-2341285

Aqua Dry Yeast


Chủng men Saccharomyces cerevisiae chịu được pH thấp trong dạ dày. Men vi sinh tự nhiên thay thế cho kháng sinh.
Tăng cường tiêu hóa, giảm thời gian hấp thụ thức ăn. Trị tiêu chảy do vi sinh đường ruột...[ĐỌC TIẾP]
7376

Aqua Probiotic (Bacillus subtilis)


Men vi sinh giúp loại bỏ các vi khuẩn có hại trong đường ruột.
Nồng độ: 20 tỷ men sống/g. Xử lý nước ao nuôi tôm cá, có thể đùn, ép viên dưới nhiệt độ cao. [ĐỌC TIẾP]
18966136

Aqua Licheniformis (Bacillus Licheniformis)


Men vi sinh giúp loại bỏ các vi khuẩn có hại trong đường ruột.
Xử lý nước ao nuôi tôm cá. [ĐỌC TIẾP]
2011

Probiotics Powder


Thành phần: Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus reuteri, Lactobacillus case, Bifidobacterium longum, Streptococcus thermophiles. Hỗn hợp men vi sinh tự nhiên, tăng cường tiêu hóa, giảm thời gian hấp thụ thức ăn. [ĐỌC TIẾP]