7376

Aqua Probiotic (Bacillus subtilis)


Men vi sinh giúp loại bỏ các vi khuẩn có hại trong đường ruột.
Nồng độ: 20 tỷ men sống/g. Xử lý nước ao nuôi tôm cá, có thể đùn, ép viên dưới nhiệt độ cao. [ĐỌC TIẾP]
18966136

Aqua Licheniformis (Bacillus Licheniformis)


Men vi sinh giúp loại bỏ các vi khuẩn có hại trong đường ruột.
Xử lý nước ao nuôi tôm cá. [ĐỌC TIẾP]
 
2011

Probiotics Powder


Thành phần: Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus reuteri, Lactobacillus case, Bifidobacterium longum, Streptococcus thermophiles. Hỗn hợp men vi sinh tự nhiên, tăng cường tiêu hóa, giảm thời gian hấp thụ thức ăn. [ĐỌC TIẾP]