Enzyme Thực Phẩm

AHA

Enzyme Alpha Amylase AHA-100T & AHA-400


Ứng dụng: Thủy phân tinh bột thành dịch đường đa. [ĐỌC TIẾP]
glu

Enzyme Gluco–Amylase GA-260


Ứng dụng: Thủy phân đường đa thành đường đơn, tham gia quá trình đường hóa tinh bột. [ĐỌC TIẾP]
 
pectinase

Enzyme Pectinase


Làm trong dịch trái cây, tăng hiệu suất thu hồi dịch quả. [ĐỌC TIẾP]

Enzyme chăn nuôi, thủy sản

Neutral

Neutral Protease


Enzyme thủy phân Protein trong thức ăn thành acid amin, giúp vật nuôi hấp thu tốt hơn. [ĐỌC TIẾP]
acid

Acid Protease


Enzyme thủy phân Protein trong môi trường acid, hỗ trợ tiêu hóa cho vật nuôi. Có thể ứng dụng trong ủ phân cá, đạm cá. [ĐỌC TIẾP]
Alkaline

Alkaline Protease


Enzyme thủy phân Protein trong môi trường kiềm. Làm tăng khả năng phân tán, hòa tan protein, giúp vật nuôi, tôm cá ăn ngon miệng và cải thiện khả năng tiêu hóa. [ĐỌC TIẾP]
alpha amylase

Amylase Fam - 5


Enzyme hỗ trợ tiêu hóa tinh bột, giúp vật nuôi hấp thu dinh dưỡng, tối ưu chi phí thức ăn. [ĐỌC TIẾP]
cellulase

Cellulase


Enzyme thủy phân cellulose. Giúp loại bỏ các yếu tố cản trở hấp thu chất dinh dưỡng và phân hủy cellulose trong thức ăn chăn nuôi, giảm ô nhiễm môi trường. [ĐỌC TIẾP]
xylanase

Xylanase


Enzyme thủy phân Polysaccarit Xylan tuyến tính. Loại bỏ các yếu tố cản trở hấp thu dinh dưỡng của xylan trong thức ăn gia súc. [ĐỌC TIẾP]
lipase

Lipase


Enzyme thủy phân chất béo. Tăng 10% -12% khả năng sử dụng và tiêu hóa chất béo thô trong thức ăn cho vật nuôi. [ĐỌC TIẾP]
beautiful-shot-chickens-grass-farm

Phytase


Enzyme thủy phân phytase trong thức ăn, tăng khả năng hấp thụ photpho ở vật nuôi. [ĐỌC TIẾP]