sack-rice-seed-with-white-rice-small-wooden-spoon-rice-plant (1)

Men rượu Angel KV21

Sử dụng lên men rượu gạo
Sản phẩm được trộn đều trực tiếp vào gạo hoặc cơm để lên men. Chưng cất sau 7-10 ngày lên men.
Saccharomyces cerevisiae ≥10^6/g

Dạng: Bột
Hãng sản xuất: Angel Yeast
Quy cách: 10kg/thùng
Tỉ lệ sử dụng: 0.5-1%
(5-10g/kg gạo hoặc tùy chỉnh)
 

Sản phẩm liên quan